Modern Service and Repair of Laptops and Computer – Birmingham, UK

Londonderry, County Londonderry, NI Check with seller

4 weeks ago All Buy 4 hits ID #122031

Description

1. Service of laptops and computers, including:
- Diagnosis
- Cleaning of computers and laptops
- (Re-)Installation of operating systems (Windows, Linux, Android, MacOS etc)
- Configuration of operating systems (Windows or Linux)
- Virus scanning
- Installation of anti-virus program

2. Repair of computers and laptops, including:
- Repair of broken hinges
- Matrix replacement
- Disk replacement
- Repair of power sockets
- In general, everything you need

3. In addition, I also provide services such as:
- Installation of gaming and office computers
- Modernization of computer hardware,
- IT consulting

Do you want to assemble a computer to play but you have no idea?
Have you thought about a non-standard like computer with liquid or passive cooling.
Just call, come or write to me!
Possible also service on-site (extra fee depends on location)
Language: Polish or English.

Write to me: aleksander.kilinski1986@yahoo.com
Or call: +44 07308 306874


Nowoczesna obsługa i naprawa laptopów i komputerów - Birmingham, Wielka Brytania

Wykonam dla ciebie następujące usługi:

1. Serwis laptopów i komputerów, w tym:
- Diagnoza
- Czyszczenie komputerów i laptopów
- (Ponowna) instalacja systemów operacyjnych (Windows, Linux, Android, MacOS itp.)
- Konfiguracja systemów operacyjnych (Windows lub Linux)
- Skanowanie w poszukiwaniu wirusów
- Instalacja programu antywirusowego

2. Naprawa komputerów i laptopów, w tym:
- Naprawa zepsutych zawiasów
- Wymiana matrycy
- Wymiana dysku
- Naprawa gniazd zasilających
- Ogólnie wszystko, czego potrzebujesz

3. Ponadto świadczę również usługi takie jak:
- Budowa komputerów do gier i komputerów biurowych
- modernizacja sprzętu komputerowego,
- doradztwo IT

Czy chcesz złożyć komputer do gry, ale nie masz pojęcia jak?
Czy myślałeś o niestandardowym komputerze z chłodzeniem ciecząlub pasywnym?
Po prostu zadzwoń, napisz lub napisz do mnie!
Możliwy także serwis na miejscu (dodatkowa opłata zależy od lokalizacji)
Język: polski lub angielski.

Napisz do mnie: aleksander.kilinski1986@yahoo.com
Lub zadzwoń: +44 07308 30687

Comments 0

No comments has been added yet